2015

MLDG

01. Svenskt 1900- och 2000-tal, Tills vidare. Konstmuseet, Skövde Kulturhus