39 PÅSTÅENDEN OM KONST

1. Konst är det sköna, det vackra och/eller det sublima.

2. Konst ska upplysa, informera och propagera (exempelvis religiös och politisk konst).

3. Konst ska ifrågasätta konstbegreppet; exempelvis påståendet att konsten ska vara vacker och/eller sublim.

4. Konst är forskning, där konstnären undersöker, blottlägger och genomlyser.

5. Konst bara gör man, den sitter i handen, i kroppen, i känslan.

6. Konst är heminredning. Färgerna ska harmoniera med hemmet.

7. Konst är investeringsobjekt som kan ge högre avkastning än bankränta och aktier.

8. Konst är ett yrke som konstnärer kan försörja sig på och betala skatt som egen företagare.

9. Konst är ett kall som konstnärer håller på med trots att de inte kan försörja sig på det.

10. Konst är bluff och konstnärer försöker bara få andra att känna sig dumma.

11. Konst är bluff. Vilket barn som helst kan göra bättre konst än dagens konstnärer.

12. Konst är en klassfråga där majoriteten känner sig utesluten.

13. Konst är fantastiskt och allt är möjligt.

14. Konst är all skapande verksamhet som tex. hemslöjd, konsthantverk och graffiti.

15. Konst är konceptuellt. Teorin föregår utförandet som inte behöver göras av konstnären själv.

16 Konstens uppgift är att tydliggöra människans situation.

17. Konsten gör människan förfinad och konstnärerna är ideellt lagda människor med snille och smak som inte bryr sig om pengar.

18. Konst har ett terapeutiskt värde för disharmoniska människor.
(bildterapi)

19. Konst ska oroa och ifrågasätta.

20. Konst görs företrädesvis av män. ”Det finns inga bra kvinnliga konstnärer, så är det bara”.(Nina Öhman, fd. intendent på Moderna Museet, numera chef för Thielska galleriet och gift med konstprofessorn Ulf Linde.)

21. Konst kan tjäna en bygd, locka dit nya invånare/skattebetalare, locka dit investerare och nya företag. Konsten ger då effekt på den totala ekonomin. (Den instrumentella konstsynen)

22. Konst i rondeller eller i trappuppgångar etc. fungerar som landmärken som gör det lättare att hitta.

23. Konst kan verka produktionshöjande genom att minska stressen och öka harmonin på sjukhus, kontor och industrier.

24. Konst är en dyr hobby som företrädesvis unga ur borgarklassen håller på med för att imponera på likasinnade. Och för att ha något att göra innan de gifter sig och får barn (förr gick man på Margaretha-skolan eller liknande).

25. Konst är obearbetade självbiografiska upplevelser som betraktaren tvingas ta del av.

26. Konst är det som konstnären med hela sin prestige är villig att försvara, ställa ut och sedan får sålt ( fritt efter Kurt Vonnegut).

27. Om konsten bär sig, publiken kommer och köper, då är det konst (Moderaterna).

28. Man kan inte säga om det är konst eller inte förrän konstnären sedan länge är död.

29.Riktig konst kallas den slags konst som det står om i tidningarna.
Fritt efter skulptören Claes Hakes devis: ”allt som är skrivet är sant (och allt som är roligt är farligt).”

30. Konst kan det kallas först när fem kategorier är överens om det:
Kritikern, Galleristen, Intendenten (Curatorn), Samlaren och Konstnären. Denna teori kallas ”den institutionella konstteorin”.
Konstpubliken som kritikern skriver för behövs inte för att det ska kallas konst utom i de fall där enskilda förmögna personer ur publiken köper så mycket konst att det kan kallas ”samling”. Då ingår personen i konst-begreppet under rubriken Samlaren.

31. Konst är konst och allt annat är allt annat.
Ad Reinhardt

32. Konst är ingen opinionsundersökning

33. Konst stjäl pengar från sjukvården, vore det inte för konsten hade vi haft bättre sjukvård i hela världen

34. Konsten skjuter inte åt samma håll som den siktar Carl Jonas Love Almqvist 1793-1866

35. Du ska göra den konst som bara du kan göra. (fritt efter Francis Ford Coppola)

36. Uppfinn inte hjulet igen, gör inte det som redan finns! (fritt efter Lars O Ericsson)

37. Att inte uppfylla förväntningar är konstnärlig kvalitet (Carl Johan De Geer)

38. Jag är för en konst som lägger sig i all den vardagliga skiten och ändå segrar.
(ur Claes Oldenburgs manifest: http://userpages.chorus.net/burleigh/art/iam4.html från 1961)

39. Konst finns inte, men det vore en god idé att uppfinna den. Lars Vilks

MARIANNE LINDBERG DE GEER
copyright © 2009 MARIANNE LINDBERG DE GEER

Tillbaka »


TILL TOPPEN AV SIDAN

MLDGMLDGMLDGMLDGMLDGMLDGMLDGMLDGMLDGMLDGMLDGMLDGMLDGMLDG